I found you and you found me, together we will grow. Together we will fill our days with love from up above. My heart is yours as yours is mine - we'll never be alone. All we need is the love we share - and we'll never let it go.Please don't copy from this blog without asking first!


12. jan. 2011

Father’s Love Letter…

Dette brevet fikk jeg i posten før jul…

FLLbanner

Mitt Barn…

Du vet kanskje ikke hvem jeg er,
men jeg vet alt om deg
Salme 139:1

Jeg vet når du sitter og når du står oppreist
Salme 139:2

Jeg er vel kjent med alt du er
Salme 139:3

Til og med hvert eneste hårstrå
på ditt hode vet jeg om
Matteus 10:29-31

For du ble skapt i mitt bilde
1. Mosebok 1:27

I meg lever du og beveger deg og er til
Apostlenes gjerninger 17:28

For du er min slekt
Apostlenes gjerninger 17:28

Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget
Jeremia 1:4-5

Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen
Efeserne 1:11-12

Du var ikke en feiltagelse,
for alle dine dager er skrevet opp i min bok
Salme 139:15-16

Jeg fastsatte den eksakte tiden for
din fødsel og hvor du skulle bo
Ap.gj. 17:26

Du er skremmende og vidunderlig skapt
Salme 139:14

Jeg vevde deg sammen i din mors mage
Salme 139:13

Og jeg dro deg fram den dagen du ble født
Salme 71:6

Jeg har blitt fremstilt feil av
dem som ikke kjenner meg
Johannes 8:41-44

Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint,
jeg er sann kjærlighet
1 Johannes 4:16

Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet
1 Johannes 3:1

Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far
1 Johannes 3:1

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske
far noen gang har kunnet tilby
Matteus 7:11

For jeg er den perfekte far
Matteus 5:48

Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd
Jakob 1:17

For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov
Matteus 6:31-33

Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp
Jeremia 29:11

Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet
Jeremia 31:3

Mine tanker for deg er like
talløse som sandkornene på stranden
Salme 139:17-18

Og jeg fryder meg over deg med jubel
Sefanja 3:17

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg
Jeremia 32:40

For du er min verdifulle eiendom
2. Mosebok 19:5

Av hele mitt hjerte og hele min
sjel ønsker jeg at du skal slå rot
Jeremia 32:41

Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting
Jeremia 33:3

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte,
vil du finne meg
5. Mosebok 4:29

Ha din lyst i meg,
og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker
Salme 37:4

For det er jeg som gir deg disse ønskene
Filipperne 2:13

Jeg er i stand til å gjøre mer for
deg enn du kan klare å forstå
Efeserne 3:20

For jeg er din største oppmuntrer
2 Tessaloniker 2:16-17

Jeg er også den Far som trøster deg
under alle dine problemer
2 Korinterne 1:3-4

Når du har hjertesorg, er jeg nær deg
Salme 34:19

Som en hyrde bærer et lam,
har jeg båret deg nær til mitt hjerte
Jesaja 40:11

En dag vil jeg tørke vekk hver
eneste tåre fra dine øyne
Åpenbaringen 21:3-4

Og jeg vil ta vekk hver eneste
smerte du har lidd her på jorden
Åp. 21:3-4

Jeg er din Far,
og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus
Johannes 17:23

For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus
Johannes 17:26

Han er det nøyaktige bilde av min eksistens
Hebreerne 1:3

Han kom for å demonstrere at jeg er for deg,
og ikke imot deg
Romerne 8:31

Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder
2 Korinterne 5:18-19

Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones
2 Korinterne 5:18-19

Hans død var det ultimate uttrykk
for min kjærlighet til deg
1 Johannes 4:10

Jeg ga opp det jeg elsket for å
prøve å få din kjærlighet
Romerne 8:31-32

Dersom du mottar min sønn Jesus som gave,
da mottar du meg
1 Johannes 2:23

Og ingenting vil noen gang skille
deg fra min kjærlighet igjen
Romerne 8:38-39

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet
himmelen noen gang har sett
Lukas 15:7

Jeg har alltid vært Far,
og vil alltid være Far
Efeserne 3:14-15

Mitt spørsmål er…
Vil du være mitt barn?
Johannes 1:12-13

Jeg venter på deg
Luke 15:11-32

Kjærlig hilsen fra din himmelske Pappa,
den allmektige Gud

Fars kjærlighet

 

Ufattelig flott !!  Tusen takk tante!

Ha en velsignet dag Smilefjes

 

2 kommentarer:

Margareth sa...

Flott at du likte det! Jeg prøver å sende en kommentar, men vet ikke om jeg gjør det riktig.......
Ha en fin dag (dager) ....

Margareth sa...

Ja du gjorde det helt riktig :-)) Og tusen takk! Var vanskelig å holde tårene tilbake etter å ha lest det. Utrolig flott!! Ha en velsignet kveld videre tante :-)